POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Strony Internetowej silvercrossbaby.pl (zwanej dalej: „Stroną Internetową”).

2. Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie administratorem danych jest Silvercrossbaby.pl.

3. Silvercrossbaby.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę Internetową.

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. Silvercrossbaby.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.

2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:a

a)Wysyłania wiadomości przez Formularz Kontaktowy

3. W przypadku wysyłania wiadomości przez Formularz Kontaktowy, Użytkownik podaje:

a) imię i nazwisko

b) adres e-mail

c) numer telefonu

4. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

5. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na naszej Stronie Internetowej.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1.W przypadku wysyłania wiadomości przez Formularz Kontaktowy, dane Użytkowników wykorzystywane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w Formularzu Kontaktowym pytanie.

2.Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikowi lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony Internetowej do preferencji Użytkowników, a także administrowania Stroną Internetową.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Strona Internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Silvercrossbaby.pl na komputerze osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Silvercrossbaby.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów na Stronie Internetowej.

2. Silvercrossbaby.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

b)Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika.

3. Silvercrossbaby.pl wykorzystuje cookies własne w celu:

a) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkowników korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Silvercrossbaby.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisów społecznościowych używając w tym celu narzędzia addthis.com (administrator cookies zewnętrznego: AddThis, Inc. z siedzibą w USA);

b)popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

c)popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com (administrator cookies zewnętrznego: Twitter Inc. z siedzibą w USA);

d)zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6.Silvercrossbaby.pl może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Silvercrossbaby.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony Internetowej.

7. Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Silvercrossbaby.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Dane osobowe zbierane przez Silvercrossbaby.pl za pośrednictwem Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922).

2.Dostęp do danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej mają jedynie uprawnieni pracownicy Silvercrossbaby.pl

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1.Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Silvercrossbaby.pl poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@silvercrossbaby.pl

3.Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2017 r